Marketing Specialist Greece

Brno - Londýnské náměstí 881
Praha - Pobřežní 667

Marketing Specialist Greece

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti Notino, s.r.o., IČO: 27609057, Londýnské náměstí 881/6, Brno, Štýřice a TRINET Corp. s.r.o. (provozovatel webu flagranti.cz), IČO: 27767183, Provozní 5560/1b, Třebovice, 722 00 Ostrava, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. See more

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

* For successful sending of the form all fields with a star have to be entered.
* While entering at least one item from the marked field the marked items become mandatory.

Brzy se ti ozve

Jan Jurak

Brzy se ti ozve

Jan Jurak

Notino
Londýnské náměstí 881/6
639 00  Brno
Czech Republic
Telefon: +420 737 208 865